Lehoty

Nižšie nájdete termíny našich reklamných vydaní. Ak chcete získať viac informácií o reklame, navštívte našu stránku Inzerovať str.

navštívte náš redakčný kalendár vidieť redakčné témy a špeciálne čísla, ktoré vydávame počas celého roka.

Termíny 2017

Kliknutím na obrázok zobrazíte alebo stiahnete PDF

Termíny 2017

Termíny 2018

Kliknutím na obrázok zobrazíte alebo stiahnete PDF

Termíny 2018