Naukowcy z Mississippi Watershed Management Organization śledzą spływ z miejsca w pobliżu US Bank Stadium. Przesłane zdjęcie

Badanie ma na celu śledzenie źródeł spływu śródmiejskiego

Zaktualizowano: 24 października 2017 r. – 3:49

Nowe badanie Mississippi Watershed Management Organization ma na celu lepsze zrozumienie rodzajów i ilości zanieczyszczeń pochodzących z różnych powierzchni w centrum Minneapolis.

Agencja zbiera i analizuje próbki wody z czterech rodzajów nieprzepuszczalnych powierzchni: ulic, chodników, parkingów i dachów. Jego celem jest wykorzystanie danych do lepszego ukierunkowania wysiłków na rzecz łagodzenia zanieczyszczeń.

„Pomaga nam podejmować decyzje, gdzie umieścić projekty” — powiedziała Stephanie Johnson, dyrektor ds. projektów MWMO i ds. zasięgu. „Kierując nasze wysiłki na zarządzanie obszarami, które powodują największe zanieczyszczenie, zapewniamy mądre inwestowanie pieniędzy z podatków publicznych, które finansują naszą pracę”.

Johnson powiedział, że większość wód opadowych spływających z centrum miasta trafia nieoczyszczona bezpośrednio do rzeki Mississippi. Przyczyniło się to do zanieczyszczenia rzeki solą drogową i innymi składnikami odżywczymi, osadami i metalami.

Agencja używa symulatora deszczu do tworzenia próbek odpływu do badań.

MWMO zazwyczaj używa modeli, które opierają się na krajowych zbiorach danych, aby dowiedzieć się, gdzie umieścić projekty, powiedział Johnson. Modele te zakładają, że taka sama ilość zanieczyszczeń pochodzi ze wszystkich rodzajów nieprzepuszczalnych powierzchni, co niekoniecznie ma miejsce.

MWMO ma nadzieję lepiej zrozumieć te różnice dzięki nowemu badaniu. Pobiera próbki z ulic, chodników, parkingów i dachów i testuje te powierzchnie w różnych porach roku.

Agencja korzysta z symulatora deszczu pożyczonego z Departamentu Rolnictwa Minnesoty, aby pomóc w zbieraniu danych. Urządzenie imituje naturalne opady deszczu, umożliwiając agencji pobranie użytecznej próbki w bardziej przewidywalny sposób.

Johnson powiedział, że agencja spodziewa się, że woda spływająca z dachów będzie czystsza niż woda spływająca z dróg, parkingów i chodników. Powiedziała, że ​​generalnie spodziewała się, że wiosną zobaczą bardziej zanieczyszczone próbki z powodu nagromadzenia osadów, soli i innych zanieczyszczeń, ale trudno powiedzieć na pewno.

Dane mogą pomóc MWMO zidentyfikować potencjalne możliwości dla zielonej infrastruktury, powiedział Johnson, która może obejmować przepuszczalną kostkę brukową po ogrody deszczowe i inną roślinność.

Rośliny i drzewa pochłaniają składniki odżywcze z wody burzowej, podczas gdy drobnoustroje w pobliżu ich korzeni wykorzystują inne zanieczyszczenia, powiedział Johnson. Powiedziała, że ​​gleby mogą gromadzić niektóre osady w wodach burzowych.

Badanie pojawia się, gdy MWMO pracuje nad opracowaniem modeli dla wszystkich działów podwodnych w swoich granicach, co, jak twierdzi, pomoże mu lepiej zrozumieć wzorce spływu wód opadowych.

MWMO, lokalna jednostka rządowa, współpracuje z Minneapolis i innymi agencjami rządowymi w zakresie oczyszczania wód opadowych w jej granicach, które rozciągają się od dzielnicy Tangletown do Fridley. Wcześniejsze projekty obejmowały „zielony kampus” w Edison High School, system ponownego wykorzystania wody w Minneapolis Sculpture Garden oraz regionalny system oczyszczania i badania wód opadowych St. Anthony.

Johnson powiedział, że głównym zmartwieniem agencji jest zanieczyszczenie solą, zauważając, że nie można jej usunąć z zbiorników wodnych, gdy już się w nich znajdą. Agencja współpracuje z miastami, Stanowym Departamentem Transportu i prywatnymi podmiotami, aby zmniejszyć wpływ soli drogowej.