Aktywiści z organizacji Mighty Earth zorganizowali konferencję prasową 10 października, aby zażądać od dużych firm spożywczych uporządkowania ich łańcuchów dostaw mięsa.

Organizacja wywiera presję na Whole Foods i McDonald's, aby czyściły mięso

Podczas serii konferencji prasowych w tym miesiącu, w tym jednej w Minneapolis, krajowa grupa zajmująca się ochroną środowiska zażądała, aby McDonald's i Whole Foods przestrzegali od swoich dostawców mięsa wyższych standardów środowiskowych.

Organizacja Mighty Earth zorganizowała 10 października kilka konferencji prasowych w całym kraju, w tym jedną wzdłuż brzegów rzeki Mississippi w centrum Minneapolis. Wezwał McDonald's i Whole Foods do zaprzestania sprzedaży mięsa firmy Cargill z siedzibą w Tyson i Minnesocie, nazywając je „jednymi z najbardziej destrukcyjnych i zanieczyszczających środowisko firm na świecie”.

„Ludzie chcą kupować żywność pochodzącą z odpowiedzialnych źródeł”, powiedziała organizatorka pola, Mireille Bejjani, „dlatego prosimy duże firmy, takie jak McDonald's i Whole Foods, o zareagowanie na to poprzez inwestowanie w systemy potrzebne do produkcji produktów rolnych uprawianych w sposób zrównoważony”.

Konferencje prasowe odbyły się, gdy organizacja wydała a nowy raport szczegółowo opisując swoje badania dotyczące norm środowiskowych, których największe firmy spożywcze w kraju wymagają od swoich dostawców mięsa. Organizacja stwierdziła, że ​​większość z 23 ankietowanych firm nie ma standardów zrównoważonego rozwoju dla swoich dostawców mięsa w obszarach pozyskiwania paszy, zarządzania obornikiem i emisji gazów cieplarnianych. Według raportu kilka firm ma cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale Mighty Earth skrytykował te cele za brak szczegółów.

„Oczywiście, należy zrobić znacznie więcej, aby ograniczyć niszczące środowisko skutki mięsa dla naszego systemu żywnościowego” – czytamy w raporcie.

Na potrzeby swojego raportu firma Mighty Earth zbadała szereg restauracji, sklepów spożywczych i firm świadczących usługi gastronomiczne, w tym Chipotle, Subway, Costco, Walmart i Target. Organizacja twierdzi, że w swojej nowej kampanii podkreśla McDonald's i Whole Foods, ponieważ firmy te sprzedają mięso od Cargill i Tyson, dwóch największych firm mięsnych w USA

Mighty Earth twierdzi, że Cargill i Tyson są odpowiedzialni za niszczenie lasów deszczowych w Ameryce Południowej, zanieczyszczenie wody na Środkowym Zachodzie i martwą strefę w Zatoce Meksykańskiej. Mówi się, że te dwie firmy skonsolidowały kontrolę nad rynkiem mięsa, ale jak dotąd niewiele zrobiły, aby poprawić swój wpływ na środowisko.

„Ponieważ firmy Cargill i Tyson nie robią tego, co należy, bardzo ważne jest, aby ich główni klienci, tacy jak McDonald's i Whole Foods, zaczęli wymagać od firm mięsnych, aby poważnie podeszły do ​​stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych do oczyszczania mięsa” — powiedział Bejjani.

Mighty Earth wzywa przemysł mięsny do wdrażania praktyk rolniczych, takich jak uprawa okrywowa, zarządzanie nawozami, ochrona rodzimej roślinności i scentralizowane przetwarzanie obornika. Mówi się, że te praktyki mogą pomóc w utrzymaniu składników odżywczych z dala od pobliskich dróg wodnych i zapobiec dalszemu wylesianiu.

Takie zrównoważone rolnictwo nadal pozwala na wysokie plony i zyski, powiedział Bejjani.

Powiedziała, że ​​ponad 1,000 osób podpisało petycję Mighty Earth w ciągu pierwszych sześciu tygodni jej kampanii. Organizacja ma również wsparcie prawie 20 firm w Minneapolis, w tym Wise Acre Eatery, Butter Bakery Cafe i Fig + Farro.

Becky Hill, wegańska piekarz oraz kierownik ds. komunikacji społecznej i komunikacji w Fig + Farro, powiedziała, że ​​celem jej restauracji jest zwrócenie uwagi na fakt, że mięso ma duży ślad węglowy.

Hill zauważył, że burmistrz Minneapolis, Jacob Frey, wydał niedawno proklamację wzywającą obywateli do spożywania większej ilości posiłków roślinnych w celu zmniejszenia śladu węglowego. Opisała również starania swojej restauracji, by co miesiąc organizować salon zmian klimatu i klub kolacyjny, w których ludzie mogą dowiedzieć się więcej o problemach związanych ze zmianami klimatycznymi.

Don Arnosti, kierownik konwersacji z Izaak Walton League of America, zauważył wysiłki podejmowane w Minnesocie, aby skłonić firmę Hormel z Austin do wzięcia odpowiedzialności za uporządkowanie łańcucha dostaw. Powiedział, że Hormel zdaje sobie sprawę, że prawa są zbyt słabe, aby chronić wodę, ale nie reaguje ona wystarczająco szybko na zanieczyszczenia.

„Mówimy, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani, dopóki strumienie nie będą nadawały się do pływania, pod względem czystości na tyle, aby można było bezpiecznie pływać, do czego jesteśmy teraz daleko” – powiedział.

Oto odpowiedź Tysona na raport:

Jesteśmy zaangażowani w przewodzenie wysiłkom przemysłu na rzecz współpracy z rolnikami w zakresie odpowiedzialnej ekologicznie produkcji roślinnej. Na początku tego roku my zobowiązała się do wspierania ulepszonych praktyk środowiskowych na 2 milionach akrówdo końca 2020 r. Jest to największe w historii zobowiązanie amerykańskiej firmy produkującej białka w zakresie gospodarowania gruntami i oznacza wystarczającą ilość kukurydzy do wykarmienia całej rocznej produkcji kurczaków brojlerów firmy Tyson Foods w USA, a także niektórych świń i bydła firmy kupuje od niezależnych rolników i ranczerów.

Robimy postępy. To minione lato sponsorowaliśmy szczyt w tym ponad 30 liderów łańcucha dostaw kukurydzy, w tym profesorowie z trzech głównych uniwersytetów, przedstawiciele grup towarowych zbożowych i zwierzęcych, dealerzy nasion i nawozów, Agencja Ochrony Środowiska, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Fundusz Obrony Środowiska i Ochrony Przyrody.

Liderzy ci, wraz z naszymi wewnętrznymi ekspertami merytorycznymi, odegrają kluczową rolę w opracowaniu programu zachęcającego hodowców kukurydzy do przyjęcia ulepszonej ochrony w gospodarstwach poprzez bardziej wydajne stosowanie nawozów i dodatkowe środki ograniczające utratę gleby.

Oto odpowiedź McDonalda:

W McDonald's jesteśmy zaangażowani w wykorzystywanie naszej skali w dobrym celu, aby stworzyć system żywnościowy, w którym ludzie, zwierzęta i planeta prosperują – a odpowiedzialne i zrównoważone pozyskiwanie naszej żywności jest kluczowym elementem tego zobowiązania.

Inicjatywy McDonald's w zakresie zrównoważonego pozyskiwania obejmują ochronę lasów, zrównoważony rozwój wołowiny i osiągnięcie naszego zweryfikowanego celu redukcji gazów cieplarnianych (GHG), który obejmuje nasze łańcuchy dostaw wołowiny, drobiu i nabiału. Konsekwentnie współpracujemy z naszymi dostawcami, aby komunikować nasze oczekiwania, a także współpracować, aby osiągnąć te cele.

  • Na początku tego roku McDonald's stał się pierwszą firmą restauracyjną na świecie, która zajęła się globalnymi zmianami klimatycznymi ustalenie celu opartego na nauce znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (GHG).
    • Oprócz zobowiązania się do 36% redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z restauracjami i biurami McDonald's do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2015, McDonald's zobowiązał się do 31% redukcji intensywności emisji (na tonę metryczną żywności i opakowań) w całym łańcuchu dostaw do 2030 roku z poziomu z 2015 roku. Zamierzamy wypełnić te zobowiązania poprzez współpracę i partnerstwo z naszymi dostawcami, producentami i franczyzobiorcami.
  • Autonomiczne Zaangażowanie w lasy założona w 2015 r. przedstawiła nasz plan wyeliminowania wylesiania z naszych globalnych łańcuchów dostaw do 2030 r. Dodatkowo do 2020 r. koncentrujemy się na zapewnieniu łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania dla towarów priorytetowych, w tym wołowiny, drobiu (w tym soi w paszy), oleju palmowego , kawa i błonnik używany w opakowaniach dla klientów.
  • W 2017 roku postawiliśmy sobie ambitne cele Cele zrównoważonego rozwoju wołowiny na 2020 rok na dziesięciu rynkach dostarczających 85 procent naszej wołowiny na całym świecie