Śnieżna rampa krawężnikowa

Miasto pracuje nad ulepszeniami zimowego utrzymania pieszych i rowerów

Być może blokujesz wspomnienia naszych sześciu miesięcy zimy, ale zima w Minneapolis zbyt często oznacza poruszanie się po zaśnieżonych lub oblodzonych chodnikach, zaśnieżonych krawężnikach i znikających ścieżkach rowerowych.

Minneapolis Public Works stara się poprawić warunki zimowe dla osób, które chodzą, jeżdżą na rolkach i jeżdżą na rowerze. Niedawno opublikowała studium zimowego utrzymania pieszych i rowerów oraz raport uzupełniający na temat chodników.

Oto propozycje na spacery i wycieczki rowerowe:

Miasto Minneapolis zamierza tej zimy znacząco ulepszyć chodniki i narożniki. Szczegóły będą zależeć od opinii burmistrza Jacoba Freya i Rady Miasta.

Public Works zaleca natychmiastowe podjęcie następujących działań:

  • Pilotażowa proaktywna kontrola chodników w zimie. Personel miejski wychodziłby na zewnątrz i proaktywnie sprawdzał chodniki, aby upewnić się, że są czyste, zamiast polegać wyłącznie na skargach mieszkańców. Pilotaż pozwoliłby im „przetestować, czy proaktywna inspekcja zmniejsza liczbę skarg… i zwiększa tempo oczyszczania chodników” oraz „lepiej zrozumieć wykonalność, koszty i wymagany czas” przeprowadzenia proaktywnej inspekcji w całym mieście.
  • Komunikuj się więcej z mieszkańcami na temat konserwacji chodników. Miasto rozważy rozszerzenie komunikacji z mieszkańcami na temat znaczenia odśnieżania chodników i obowiązków mieszkańców.
  • Program pomocy dla wybranych populacji. Miasto rozważy współpracę z organizacjami świadczącymi usługi odśnieżania, aby wesprzeć niektóre populacje, dla których odśnieżanie chodników może być trudne, „w tym osoby starsze i osoby niepełnosprawne”.
  • Usprawnij proces kontroli i oczyszczania chodników. Obecnie w najlepszym przypadku mija 6-8 dni, zanim ktoś zgłosi zaśnieżony lub oblodzony chodnik i zostanie usunięty. Miasto przyjrzy się sposobom przyspieszenia tego procesu, oprócz proaktywnego pilotażowego przeglądu chodników, o którym mowa powyżej.

Winter Sidewalk Cedar Ave & Lake

W maju Rada Miejska zleciła Public Works złożenie we wrześniu tego roku raportu na temat szczegółów i kosztów wdrożenia tych krótkoterminowych działań, a także dodatkowych „możliwych poziomów wdrożenia… które jeszcze bardziej wzmocniłyby cele miasta dotyczące miasta, w którym można spacerować zimą”.

Jedną z rzeczy, która nie jest zalecana przez Public Works do natychmiastowego działania, jest dalsze szukanie możliwości bezpośredniego oczyszczenia chodników przez miasto zimą, tak jak ma to miejsce w przypadku ulic i jak ma to miejsce w niektórych miastach, w tym w Bloomington. Chociaż miasto przedstawiło w swoim badaniu pełne lub częściowe oczyszczanie chodników jako opcje, badanie nie zawiera wielu szczegółów na temat logistyki ani potencjalnych kosztów lub korzyści takiego podejścia. Więcej szczegółów na temat tej możliwości może pojawić się w raporcie z września tego roku.

Zainteresowanie radnych dotyczące zimowego utrzymania chodników jest duże. Członek Rady Andrew Johnson powiedział: „Dzisiaj jest jak na Dzikim Zachodzie z chodnikami, kiedy pada śnieg. Myślę, że stan naszych chodników jest największą barierą w korzystaniu z zimy i zapewnieniu dostępności. Wiem, że stać nas na więcej, cieszę się z tego raportu… i potencjalnie chciałbym bardziej agresywnego podejścia”.

Członek Rady Steve Fletcher dodał: „Chcę dodać do tego pilności. Nie spełniamy teraz oczekiwań ludzi [w zakresie zimowego utrzymania chodników]”.

Pracownicy zauważyli, że są pewne rzeczy, które mogą zrobić z istniejącymi zasobami utrzymania zimowego i inne rzeczy, które wymagałyby dodatkowych funduszy. Przewodnicząca Rady, Lisa Bender, zauważyła: „Myślę, że znajdziesz duże wsparcie w radzie, aby znaleźć zasoby, których potrzebujemy, aby upewnić się, że nasze systemy rowerowe i piesze działają dobrze zimą”.

Our Streets Minneapolis uczyniło poprawę zimowego utrzymania chodników swoim najwyższym priorytetem w tym roku i zbiera pocztówki wspierające ulepszenia, które zostaną udostępnione członkom rady jeszcze w tym roku. Możesz zaoferować swoje wsparcie na stronie http://bit.ly/sidewalkpostcard.

Kluczowym zaleceniem dotyczącym poprawy zimowego utrzymania rowerów jest stworzenie „zimowej sieci priorytetów”.

Obecnie miasto i inne agencje wykonują całkiem niezłą robotę w zakresie utrzymywania szlaków i chronionych ścieżek rowerowych. Ale niechronione ścieżki rowerowe i bulwary rowerowe są w zasadzie ignorowane i zimą stają się zawodnymi trasami.

Najważniejszą przedstawioną w opracowaniu opcją poprawy zimowego utrzymania ruchu rowerowego jest wyznaczenie priorytetowej zimowej sieci rowerowej dla wyższego poziomu utrzymania. Taka sieć byłaby miejscem, w którym można by oczekiwać, że infrastruktura rowerowa będzie czysta, więc nie musisz się martwić, wychodząc za drzwi. Może obejmować bulwary rowerowe i niezabezpieczone ścieżki rowerowe.

Wygląda na to, że taka sieć może zostać utworzona na nadchodzącą zimę, chociaż w tym momencie nie jest to ostateczne.